Programa AME

Achieve Managerial Excellence

Programa AME (Achieve Managerial Excellence)

El treball de més de 20 anys amb Equips Directius d’Alt Nivell, ens ha permès el desenvolupament d’una elevada mestria, tant teòrica com empírica, a l’hora de realitzar assessorament individualitzat.

Mitjançant tècniques de desenvolupament personal i sessions individualitzades de coaching, portem a terme el Programa AME, amb l’objectiu de perfeccionar l’Estil directiu i optimitzar el resultat de la funció dels Equips de Direcció, caminant cap a l’excel·lència.

És un programa que permet obtenir resultats de magnitud directament proporcional al grau de compromís del directiu amb l’Organització, amb el seu desig de millora personal i amb el coach que l’acompanya en el procés.