Adquisició de Talent

Adquisició de talent

En BELMONTE TALENT entenem que tan important és saber trobar el Talent necessari, com prèviament definir i comprendre la necessitat real de la posició a cobrir, ajudar als nostres clients en això i planejar una adequada estratègia de cerca.

Aquests són els serveis de serveis que oferim:

HEADHUNTING

Mitjançant processos de Headhunting busquem de manera activa professionals d’Alta Direcció, Directius, comandaments intermedis o tècnics molt especialitzats.

Per tenir accés als millors candidats és bàsic el tenir una xarxa potent i consolidada de professionals i referents en tots els sectors per poder identificar-los.

Les recerques de headhunting es desenvolupen amb eines resultat de casos d’èxit en la nostra empresa al llarg d’anys d’experiència i coneixement.

El nostre equip i la nostra xarxa de consultors associats, s’estén a nivell internacional per poder donar cobertura a tots els projectes internacionals.

SELECCIÓ

En processos de recerca de professionals de nivells inferiors, utilitzem una metodologia adhoc a cada posició i aportem, per la nostra experiència de més de 20 anys, un profund coneixement del mercat de treball, múltiples sectors i llocs de treball, el que ens permet arribar al èxit en la incorporació dels professionals que necessiten els nostres clients.

Per això comptem amb un equip d’experts i especialistes amb una carrera contrastada trajectòria en el nostre sector.