Avaluació del Talent

En BELMONTE TALENT entenem que tan important és saber trobar el Talent necessari, com prèviament definir i comprendre la necessitat real de la posició a cobrir, ajudar als nostres clients en això i planejar una adequada estratègia de cerca.

Aquests són els serveis de serveis que oferim:

Assessment

En nombroses ocasions es fa necessari un temps de reflexió sobre quan és en realitat el nivell de Talent de què disposa l’empresa, ja sigui per saber si el que es té és el que es desitja, ja sigui per saber si el que es desitja es té i no ho sabem perquè està ocupant altres posicions en l’Organització, o volem avaluar a algú que encara no s’ha incorporat a l’Empresa.

En BELMONTE TALENT fa més de 20 anys que realitzem aquestes avaluacions i hem desenvolupat una metodologia pròpia, amb potents suports psicomètrics, que ens permeten ajudar a prendre decisions als nostres clients sobre la idoneïtat de persones / llocs a títol individual o grupal.

Avaluació 360

La prova de 360 ​​º ens permet avaluar les competències, l’estil de comportament i els trets funcionals dels empleats des de múltiples perspectives. Avaluar les aptituds, adquirir coneixements i obtenir una comprensió del comportament percebut de forma estructurada i validada.

Aquesta metodologia ens facilita realitzar les entrevistes d’avaluació, establir necessitats de formació individuals o grupals, fer plans de desenvolupament o de carrera personals i elaborar programes de coaching.

Directius i comandaments intermedis

Avaluació de directius i comandaments orientada a processos de promoció, desenvolupament personal o fusions i / o adquisicions. Oferim una avaluació objectiva i detallada de 15 indicadors de competència i de rendiment del participant davant de les exigències de la funció del Manager.

A més tenim la possibilitat de poder fer un estudi de Benchmark, així podrem tenir una comparativa objectiva i mesurable de tot l’equip.

Això ens serveix per poder pensar en les possibilitats de desenvolupament / formació de l’equip directiu, comandaments intermedis o accions de coaching grupal o individual.