Retenció i optimització del talent

En BELMONTE TALENT entenem que tan important és saber trobar el Talent necessari, com prèviament definir i comprendre la necessitat real de la posició a cobrir, ajudar als nostres clients en això i planejar una adequada estratègia de cerca.

Aquests són els serveis de serveis que oferim:

Formació

El Talent que una Empresa és capaç de reclutar, queda fàcilment obsolet sinó es preveu i executa un adequat programa d’actualització i millora del mateix.

En BELMONTE TALENT ajudem els nostres clients a preveure, definir i satisfer les seves necessitats i desenvolupem projectes a mida dels objectius que vol aconseguir.

La nostra trajectòria ens ha ensenyat que les empreses necessiten que la seva plantilla no només estigui preparada tècnicament, sinó que al mateix temps sigui adaptable, empàtica, resolutiva, … és a dir necessita desenvolupar diferents competències de caràcter social, management, actitudinal, etc.

Per això les accions formatives, tallers i grups de millora que pilotem, responen a necessitats reals de l’empresa i en finalitzar l’aplicabilitat dels continguts treballats és immediata.

Comptem amb un equip de consultors propis i consultors associats experts en les diferents àrees funcionals i en diferents sectors empresarials.

Desenvolupament Professional

Un dels factors que preocupa cada dia més als nostres clients és conservar el talent que tant ha costat aconseguir i actualitzar. I un dels aspectes més ben valorat pels bons professionals és la possibilitat de tenir recorregut dins de l’empresa, la possibilitat d’aprendre, millorar, promocionar, en definitiva, tenir una carrera professional a mig – llarg termini.

Des BELMONTE TALENT ajudem a establir plans de carrera i elaborar per a l’empresa un Pla de Promoció i Substitució que asseguri el manteniment i la millora del Talent adquirit.

Amb aquest sistema s’incrementa la motivació, l’entusiasme, la perseverança i la capacitat per gestionar moments de crisi i assegurem l’èxit dels projectes ja que els lideressin persones motivades i implicades en els objectius.

Els nostres consultors experts en metodologies de Desenvolupament Professional disposen d’una experiència i saber fer específic per dur a terme aquest tipus de projectes.